Strona archiwalna Piątek, 15 grudnia 2017 r. | rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

Pedagog szkolny


Informacje

 

Celem pracy Zespołu Psychologiczno - Pedagogicznego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

 

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

 

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 

• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 

• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 

• prowadzenie terapii  indywidualnej i grupowej;

 

• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 

• wspieranie nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

• realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego;

 

• prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami na terenie szkoły (uczniowie klas ogólnodostępnych jak i integracyjnych).

 

Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny zadania te organizuje i realizuje we współpracy z:

 

• dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami,

 

• rodzicami,

 

• instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy.

 

Zespół psychologiczno – pedagogiczny zapraszając, oferuje zrozumienie i zapewnia dyskrecję.

 

 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

Godziny pracy - Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny


Godziny pracy ( ul.Aleje 1-go Maja 22, ul. Żeglarska 9 )

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


 W czym pomoże Ci nasz Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny?

 

Przydatne linki


 http://mpppk.pl/

 http://www.pcpr.konin.pl/

 http://moprkonin.lm.pl/

 http://wikamed.eu/kontakt/

 http://www.niebieskalinia.pl/

 http://fdn.pl/

 http://helpline.org.pl/

 http://www.telefonzaufania.freewebweb.com/

 

Gdzie szukać pomocy


Gdzie szukać pomocy?-Informacja dla Rodziców i dzieci 

 

Warto przeczytać


Metody i środki zmniejszające ryzyko niepowodzeń szkolnych

Zmień swoją dietę

Tydzień dla serca - materiał edukacyjny

„Upowszechnienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi wśród młodzieży szkolnej”

31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu „ Każdy dzień może być dniem bez papierosa! ”

Bliżej siebie

Kinezjologia edukacyjna

Jak skutecznie się uczyć

Skuteczne uczenie się - Kilka słów o technikach zapamiętywania

Dopalacze

Trudny kontakt z nastolatkiem

Dlaczego tak trudno być rodzicami nastolatka

Współczesne zagrożenia młodego pokolenia - SEKTY

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień Rzucania Palenia

 

 

Podejmowane działania


ARS, czyli jak dbać i miłość ?

„Październik miesiącem świadomości raka piersi – Różowy Konin 2016”

Program profilaktyczny – Październik miesiącem profilaktyki raka piersi

Akcja z zakresu wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia „Rzuć Palenie Razem z Nami”

Akcja prozdrowotna – „1 grudnia Światowy Dzień AIDS”

Akcja prozdrowotna – „Tydzień dla Serca” – Akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce”

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Olimpiada Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych ph.„Jestem asertywny”

Akcja prozdrowotna – „1 grudnia Światowy Dzień AIDS”

Akcja z zakresu wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia „Rzuć Palenie Razem z Nami”

Kopernik na „ Przemarszu czystych szkół „ w Poznaniu

Zdrowe żywienie

Konkurs Fotograficzny

Warsztaty z asertywności

Październik miesiącem świadomości raka piersi – Różowy Konin 2016”