Strona archiwalna Czwartek, 19 wrze¶nia 2019 r. | rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

Stypendia


 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający następujące kryteria:
1) uzyskali w roku szkolnym 2015/2016 średnią ocen co najmniej  4,21;
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 złotych, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci –740,00 złotych netto;
3) zameldowani na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Uczeń/Stypendia oraz w pokoju 8a. Dokumenty należy składać do 22 września 2016 roku do godziny 14.00 w pokoju 8a.  

 

 

 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

 

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego w Koninie

http://www.stypendia.ts.konin.pl/

 

Stypendia w Polsce - Wyszukiwarka stypendiów/konkursów/staży w Polsce

http://www.mojestypendium.pl/

 

Stypendia pomostowe dla maturzystów

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/

 

Stypendia Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich dla zdolnych maturzystów- IndeksStart2star

http://fundacjajlc.pl/index.php?site=12

 

Stypendium Fundacji Efekt Motyla w roku szkolnym 2019/20r.

Wniosek o przyznanie_stypendium_fundacji_efekt_motyla_2019.docx

Informacja o stypendium 2019.pdf