Strona archiwalna Czwartek, 19 wrze¶nia 2019 r. | rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast
  • .

Stypendia Towarzystwa Samorządowego


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO 2019/2020

 

To już XX edycja programu. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

W tegorocznej edycji podwyższone zostało kryterium dochodowe!

 

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

a)       jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;

b)       jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz

szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,

c)       posiadasz minimalną średnią ocen  4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)

miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 800,00 zł netto

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia  21  września 2018 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego za 2017r. z 1 ha przeliczeniowego wynosił 3399  zł.


to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

 

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

 

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2019 r. – liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin programu, druk wniosku do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

 

Informacje na temat programu,  można uzyskać również w biurze Towarzystwa Samorządowego, przy ul. Z. Urbanowskiej 8 W Koninie, biurach terenowych w Kole i Turku oraz pod numerem telefonu: (63) 243 75 80; kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska , dyrektor programu.