Strona archiwalna Czwartek, 19 wrze¶nia 2019 r. | rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast
  • .

Zapytanie ofertowe


 
Zespół Szkół im. M. Kopernika ul. Aleje 1 Maja 22, 62-510 Konin działąjąc na podstawie atr. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 pozycja 1240 z póź. zm. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) 
 
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu granatowego pn.
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
 
zaprasza do złożenia oferty
 
Szczegółowe informacje, w tym wymagania i warunki wyboru oferty, znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
 

Ja w Internecie


Prezydent Miasta Konina i Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

ogłaszają nabór uczestników szkolenia w ramach Programu

 

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

 

realizowanego przez Fundację Legalna Kultura. Program jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

Oś priorytetowa III: działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Program Ja w internecie realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura obejmujący województwo wielkopolskie.